Kunstutstillingen 99/9 VESTERVIK av Randi Annie Strand

Kunstner Randi Annie Strand: "99/9 Vestervik"

Kunstprosjektet “99/9 Vestervik” består av ei bok og løvsagarbeider. Regnskapsbilag fra småbruket kunstneren vokste opp på, utgjør den visuelle og narrative bærebjelken. Kvitteringene er både historiske dokumenter og hverdagspoesi. De…

Les mer