Distriktsseksjonen

Distriktene er viktige bærebjelker i vårt samfunn, og gjennom faglig styrking innen museumsfag og kulturarv bidrar Distriktsseksjonen til positiv samfunnsutvikling i distriktene i Namdalen.

Seksjonen er en faglig forankret samfunnsaktør som ivaretar museums- og kulturarv, og har en rådgivende og veiledende funksjon. De bistår kommunene, lag og frivillige i Namdalen innen museums- og kulturarvområdet.

Fra 2020 er hele Namdalen samlet i Museet Midt, og Distriktsseksjonen arbeider med 10 av Namdalens kommuner: Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Overhalla og Røyrvik.

Distriktskonservator Therse Danielsen fotograferer samlingsgjenstander for digital tilgjengeliggjøring.

Distriktskonservator Therese Danielsen fotograferer samlingsgjenstander for digital tilgjengeliggjøring.