Om Museet Midt

Museet Midt er et museum for kunst- og kulturhistorie i Namdalen. Vårt arbeid er fordelt på fire avdelinger i Namsos og Nærøysund, og en seksjon med to konservatorer dedikert til distriktene våre i Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Overhalla og Røyrvik.

Vår visjon er å bruke kunnskapen om Namdalens kultur og historie som redskap og bidrag til en positiv samfunnsutvikling. Vårt mål er å være et bærekraftig museum i Namdalen med blikk mot fortid, nåtid og framtid.

Vi arbeider på tvers av avdelingene gjennom våre fagseksjoner og deres fagledere for forskning, forvaltning, formidling, samtid og bygningsvern.

Kystmuseet i Nord-Trøndelag har nasjonalt ansvar for det fredete fiskeværet Sør-Gjæslingan og regionalt ansvar for kysthistorien i det nordlige Trøndelag. Vi presenterer de lange linjene for kystmenneskenes historie gjennom 11 000 år.

Norsk Sagbruksmuseum har nasjonalt ansvar for norsk sagbrukshistorie gjennom tid og rom, og er et av 15 tekniske og industrielle kulturminner støttet av Riksantikvaren.

Namdalsmuseet ivaretar og formidler Namdalens kulturhistorie, gjennom et rikt friluftsmuseum med regionale trebygninger og gjenstander samlet siden 1927.

Kunstmuseet NordTrøndelag ivaretar og bygger på en sterk lokal kunsthistorie, med et fokus som både presenterer dagsaktuelle temaer i samtidskunst og aktualiserer verk og kunstnere fra vår faste samling. Museet har ansvar for kunstformidlingen nord i Trøndelag, og arbeider med å synliggjøre vår store modernist Johs Rian (1891-1981) lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Distriktsseksjonen arbeider tett med kommunale og private kulturaktører i våre distrikter, med fokus på å gi faglige råd og heve kulturminne- og museumsfaglig kompetanse i vårt distrikt. Dette arbeidet bidrar til formende kulturelle opplevelser for både barn og voksne, og legger grunnlaget for rike og fullverdige bo- og arbeidsmiljø.