Årsmeldinger

Museet Midt IKS informerer om vårt arbeid gjennom styrets årsberetning og presenterer et glimt av vårt program og aktiviteter gjennom museets årsrapport (todeling fra 2017).

Styrets årsberetning

Årsberetning 2019

Årsberetning 2018

Årsberetning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsrapport

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017