Årsmeldinger

Museet Midt IKS informerer om vårt arbeid gjennom styrets årsberetning og presenterer et glimt av vårt program og aktiviteter gjennom museets årsrapport.