Prosjekter

Museet midt jobber med flere prosjekter på tvers av avdelingene i museet, og med samarbeidspartnere både lokalt, regionalt, nasjonalt og utover landets grender. Disse beskrives nærmere her.