Verdier langs vegen / Värden längs vägen

landskap
Landskap Duved Skans, Jämtli

Kulturarv og kulturmiljøer er i dag en underutnyttet ressurs. Reiselivsnæringen innenfor Nordens grønne belte har i dag stort fokus på naturopplevelser, samtidig som det er et stort potensial for ulike steder å integrere kulturelle perspektiver i stedsutvikling og samfunnsplanlegging. Bærekraftig forvaltning av kulturarven er av stor betydning for et godt bomiljø og for lokal og regional utvikling. Usikkerhet om hvilke verdier kulturarven skaper kan ofte føre til en oppfatning av kulturmiljøer som et hinder i stedet for en ressurs i samfunnsplanleggingen.

Interregprosjektet Verdier langs vegen /Värden längs vägen søker å styrke grenseregionen mellom Sverige og Norge ved å skape økt kunnskap og forståelse for hvordan kulturarv og kulturmiljøer er viktige for en bærekraftig stedsutvikling. Det overordnede målet er å bidra til at regionens kulturarv i større grad tas i bruk som en ressurs for positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Kulturarv er en ressurs som gir positiv effekt i samfunnsutviklingen med hensyn til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Prosjektets målgruppe er lokale og regionale beslutningstakere, - næringslivsaktører, og - kulturarvsaktører.

For oppdateringer om nyheter og hendelser i prosjektet:
- meld deg på nyhetsbrevet: Nyhetsbrev - Värden längs vägen
- følg oss på sosiale medier: https://linktr.ee/vardenlangsvagen

Logo for Interreg-prosjektet Verdier langs vegen
Logo

Projektet pågår:
Januar 2024 - Desember 2026

Budsjett:
Det totale prosjektbudsjettet er 1 610 166 EUR

Kontaktinformasjon:
Prosjektkoordinator Museet Midt: Gudrun Flatebø +47 99 44 93 29, [email protected]
Projektledare Sverige: Victoria Bly, Jamtli, +46 63 15 01 24, [email protected]
Projektledare Norge: Torgunn Sollid-Bolås, SINTEF, +47 99 49 80 88, [email protected]

Prosjekteier:
Jamtli-stiftelsen
Museet Midt IKS

Samarbeidspartnere Norge:
Namsos kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Røros kommune, Innherred Regionråd, Røros Museet, Nord Universitet, Museene Arven, Stiftinga Hilmar Alexandersen, Fòrbonde og Lasskjører Unionen, Visit Namdalen, Visit Innherred, Prosjekt Gamle Lifjellvei, SINTEF, Destinasjon Røros

Medsøkere Sverige:
Västernorrlands museum
Strömsund kommune

Eksterne finansiører:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Trøndelag fylkeskommune
Foreningen Gamla Östersund