Formidling og læring

Museet har som mål å være en aktiv samfunnsaktør med et formidlingsprogram som tilrettelegger for deltagelse og medvirkning.

Vi ønsker å

  • være et inkluderende og dynamisk møtested
  • drive med forsknings- og samlingsbasert formidling
  • kombinerer historiekunnskap med samtidsrelevante spørsmål for å skape dialog, diskusjon og refleksjon
  • ta ansvar innenfor våre kunnskapsfelt regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • tilrettelegge for samarbeid, kunnskaps- og kompetanseoverføring internt og eksternt
  • benytte digitale løsninger for å tilgjengeliggjøre vår formidling og skape interaktivitet.

 

Museet Midt IKS Formidlingsplan 2020-2030.

Mer informasjon kommer snart!

Museets formidlingsseksjon arbeider på tvers av våre avdelinger og vi kommer snart med mer informasjon om vårt felles program.