Norsk Sagbruksmuseum

Norsk Sagbruksmuseum ligger på Spillum om lag fem kilometer sør for Namsos by. Museet åpnet i 1991 dørene, med utgangspunkt i det da nedlagte sagbruket Spillum Dampsag & Høvleri.

Spillum Dampsag & Høvleri like sør for Namsos er landets eneste bevarte, større dampsagbruk, og ett av femten teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal betydning i Norge.

Norsk Sagbruksmuseum har bevart Spillum Dampsag & Høvleri som en tidsboble, der besøkende reiser tilbake til slutten av 1800-tallet. Ved museet produseres det tidvis på de gamle sagene og høvelen, noe som bidrar til å skape en autentisk stemning.

Når du besøker sagbruksmuseet kan du velge å vandre rundt på egen hånd, eller bli guidet gjennom produksjonslokalene. Guiding må bestilles på forhånd. Velkommen til et spennende og lærerikt museumsbesøk.

Historisk høvelmaskin

Høvelmaskina står i saghuset, men regnes som en del av våre samlinger. Den er unik i norsk sammenheng, da vi ikke kjenner til noen andre slike høvelmaskiner som fremdeles er i bruk.