Forskningssamarbeid med UH-sektoren

Museet Midt arbeider med følgende kjernetema som vi ønsker å samarbeide med andre om:

 • Tekstil
  • Tekstiler og gjenstander relatert til produksjon av tekstil
  • Bevaring av tekstil gjenstander
  • Immateriell kulturarv
  • Fornyet formidling av tekstiler
 • Samisk kultur og historie, mål om å koble dette til Nasjonaljubileet og tema tilhørighet i 2027
  • Fellessatsing på sør-samisk kultur og historie i Trøndelag, samarbeid med Saemien Sijte, MiST, og SNK
  • Kystsamisk kultur og historie
  • Stedsnavn granskningsprosjekt: mål om å få inn flere samiske navn i offentlige registre
  • Samisk spelemann Jakob Dærga
 • Historiske ferdselsveier inkl. samiske ferdselsveier, mål om å koble dette til Nasjonaljubileet og tema fortellinger om Norge i 2028
  • Spelemenn/folkedans over grensene
 • Musikk og identitet i distriktet
  • Grendehusene/bedehuset som sosiale og kulturelle knutepunkt, med mål om å koble dette til Nasjonaljubileet og tema fellesskap i 2030
  • Folkedans i Namdalen
 • Arbeidslivshistorie

I tillegg arbeider avdelingene i museet med flere forvaltningsområder som kan være av interesse for andre å forske på. Vi oppfordrer studenter og andre interesserte å ta kontakt med oss om disse eller andre forskningsprosjekter som kan gjennomføres på museet:

 • Kulturminneforvaltning
 • Historie
 • Geologi
 • Geografi
 • Arkitektur
 • Språkvitenskap
 • Folkedans
 • Bygningsvern
  • Tradisjonelt bruk av drivved i bygninger langs kysten
  • Flytting av bygninger på grunn av lite tilgang til skog

 

Kontaktpersoner på hver avdeling: