Styret

Styret i Museet Midt IKS har følgende sammensetning:

Insa Müller

Styremedlem

Kvinne med lyst langt hår og hvit skjorte foran en gressplen.

Silje Fagerhaug

Styremedlem

Marianne Bremnes - styreleder

Marianne Bremnes

Styreleder

Syremedlem Olav Selnes

Olav Selnes

Nestleder

Thomas Walle - styremedlem

Thomas Walle

Styremedlem

Mann med mørk skjorte foran en lys vegg.

Arne Nerås Joma

Styremedlem

Mann med briller, lyseblå skjorte og blå dressjakke.

Lars Fredrick Mørch

Styremedlem

Per Ivar Sørensen - ansattes representant

Per Ivar Sørensen

Styremedlem, ansattrepresentant

Stine Bjørntvedt - 2. vara, ansattrepresentant

Stine Bjørntvedt

Observatør, ansattrepresentant

Knut Flåtter

1. vara

Styremøter i Museet Midt IKS for 2023

Dato Tid Sted
22.02  kl. 10.00 Namsos – Kunstmuseet NordTrøndelag
23.05  kl. 10.00 Teams
30.08  kl. 12.00 Rørvik - Kystmuseet Norveg
21.11  kl. 10.00 Namsos – Norsk Sagbruksmuseum

 

Styre og fagforum strategimøte 2023

29. – 30. august, Kystmuseet Norveg, Rørvik