Styret

Styret i Museet Midt IKS har følgende sammensetning:

Marianne Bremnes - styreleder

Marianne Bremnes

Styreleder

Silje Fagerhaug

Styremedlem

Andrea Nogva - styremedlem

Andrea Nogva

Styremedlem

Styremedlem Arne Nerås

Arne Nerås Joma

Styremedlem

Tove Paulsen

4.vara

Thomas Walle - styremedlem

Thomas Walle

Styremedlem

Syremedlem Olav Selnes

Olav Selnes

Nestleder

Per Ivar Sørensen - ansattes representant

Per Ivar Sørensen

Styremedlem, ansattrepresentant

Yvonne Antonsen - ansattes observatør

Yvonne Antonsen

Styremedlem, observatør fra ansatte

Merethe Lervåg - 1. varamedlem

Merethe Lervåg

Styremedlem

Brit Agnes Buvarp - 2. varemedlem

Brit-Agnes Buvarp

1. vara

Bjørn Sigurd Larsen - 3. varamedlem

Bjørn Sigurd Larsen

2. vara

Knut Flåtter

3. vara

Geri Flakken . museumsleder Norsk Sagbruksmusem

Geir Flakken

1. vara, ansattrepresentant

Stine Bjørntvedt - 2. vara, ansattrepresentant

Stine Bjørntvedt

2. vara, ansattrepresentant

Sara Cornelia Greiff - museumsleder Kunstmuseet NordTRøndelag

Sara Cornelia Greiff

3. vara, ansattrepresentant

Jeff Smith - 3. vara . ansattrepresentant

Jeff Smith

4. vara, ansattrepresentant

Styremøter i Museet Midt IKS for 2021

Dato Tid Sted
22.02  kl. 10.00 Namsos – Norsk Sagbruksmuseum
27.05  kl. 10.00 Rørvik - Kystmuseet i Nord-Trøndelag
03.09  kl. 10.00 Namsos - Kunstmuseet NordTrøndelag
15.11  kl. 10.00 Namsos – Namdalsmuseet

 

Styre og fagforum strategimøte 2021

27. – 28. mai, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Rørvik