Strategiplan

Museet Midt IKS har utarbeidet et planverk med utgangspunkt i vår strategiske plan 2019-2030. Her kan du lese om våre overordnede strategiske planer.

Visjon

Kunnskap om Namdalens kultur og historie er Museet Midt sitt redskap og bidrag til en positiv samfunnsutvikling.

Hovedmål

Museet Midt IKS skal være et bærekraftig museum i Namdalen med blikk mot fortid, nåtid og framtid.

Hovedstrategier

1. De fem F’er (forvaltning, forskning, formidling, fornying, forretning) er grunnpilarene, og står sterkere sammen.
2. Museet er aktuelt for publikum, fagmiljø, medarbeidere og eiere.
3. Samarbeid er vår arbeidsmetode, både internt og eksternt.

Museet Midt IKS planverk

Strategiplan 2019-2030

Samfunnsplan 2020-30

Publikums- og kommunikasjonsplan 2021-2023

Forsknings- og kunnskapsutviklingsplan 2021-2030

Formidlings- og læringsplan 2020-2030

Samlingsforvaltningsplan 2021-2030

Sikringsplan 2021-2023 (unntatt offentligheten)

Restaurerings- og vedlikeholdsplan 2022-2032 (under utvikling)