Historienes Trøndelag

buvrie og gåetie
Buvrie og gåetie fra Lennamarka

Historienes Trøndelag er eit samarbeidsprosjekt mellom Museet Midt, Saemien Sijte, Museene i Sør-Trøndelag, Museene Arven, NTNU Vitenskapsmuseet, Trøndelag reiseliv og regionens destinasjonsselskap. Prosjektet har som overordna mål å løfta regionen som kulturhistorisk opplevingsregion i åra fram mot nasjonaljubileet i 2030.

Sørsamisk fortid og samtid er ei eiga satsing i Historienes Trøndelag. Prosjektet vil synleggjera sørsamisk kulturarv som ein vesentleg del av det regionale fellesskapet. Historienes Trøndelag vil skildra korleis det sørsamiske samfunnet har tatt del i og vorte påverka av den historiske utviklinga. Siktemålet er at trønderske museum i større grad skal framheva særpreget i sørsamisk kultur innanfor sitt felt og region og den historiske samhandlinga mellom samar og ikkje-samar i nærmiljøet.

 

Øystein Lydik Idsø Viken er prosjektleder for Historienes Trøndelag. Kontakt tlf: 41 85 12 00 eller e-post: [email protected]

For spørsmål rettet til Museet Midt, kontakt Gudrun Flatebø tlf: 99 44 93 29 eller e-post: [email protected]