Laster Arrangementer

Kunstutstillingen 99/9 VESTERVIK av Randi Annie Strand

Utstillingen vil kunne sees i Galleri Norveg i tidsrommet 6. april - 31. mai 2019.

Start: 06. april

Slutt: 31. mai

Kunstprosjektet “99/9 Vestervik” består av ei bok og løvsagarbeider.

Regnskapsbilag fra småbruket kunstneren vokste opp på, utgjør den visuelle og narrative bærebjelken. Kvitteringene er både historiske dokumenter og hverdagspoesi. De forteller på en personlig måte om hverdag og virkelighet i utkant-Norge. En virkelighet som er svært forskjellig fra dagens, og kan belyse samtida på ulike måter. Tekstene stiller spørsmål ved utviklingen i landbruket, og hvordan vi ivaretar natur, kunnskap og lokale ressurser.

Materialet rammes inn av løvsagarbeider. Løvsag var en vanlig hobby i mange tiår, både blant kvinner og menn. Denne folkelige tradisjonen er lite dokumentert. I utstillinga blir tradisjonen tatt opp igjen, og brukt på nye måter.

Galleri Norveg er åpent tirsdag i påskeuken.

Kunstner Randi Annie Strand: "99/9 Vestervik"

Pris


Gratis

Sted

Namdalsmuseet