Museet Midt holder stengt inntil videre pga korona

Våre fire bemannede museer (Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Namdalsmuseet, Norsk Sagbruksmuseum, Kunstmuseet Nord Trøndelag) stenger for publikum inntil videre.

På bakgrunn av faren for smitte av Covid-19 (koronaviruset) holder vi stengt for publikum for å bidra til å unngå smittespredning i befolkningen.

Vi vil komme tilbake med dato for gjenåpning når det er forsvarlig og i samråd med offentlige myndigheter og helsevesen. Følg oss gjerne på sosiale media for oppdatert informasjon.