Spørreundersøkelse

Museet Midt IKS gjennomfører i samarbeid med Nord universitet studien «Trønderrock – Musikk og identitet i distriktene». I den forbindelse har vi laget en spørreundersøkelse som vi håper flest mulig vil gå inn å svare på. Studien er en såkalt forstudie og har som foreløpig mål å avdekke noen helt enkle opplysninger om lyttevaner, folks forhold til musikk generelt og trønderrock i særdeleshet. Forhåpentligvis vil studien være et anslag til videre forskning og utvikling på dette feltet.

For å få til dette er vi helt avhengig av hjelp fra befolkningen. Vi håper at folk vil svare, dele lenka til spørreskjema og oppfordre andre til også å gå inn å svare. Spørreskjemaet tar ca. 10 minutter og er selvsagt helt anonymt. Vi håper du vil bidra til spennende forskning om musikk og identitet!

Lenke til spørreskjema finner du her: Trønderrockmuseet – musikk og identitet i distriktene – Nettskjema

En stor gruppe barn og unge står på en scene og synger som del av forestillingen Vi i Namsos

Vi i Namsos © Line Berre