Styret for Museet Midt IKS valgt i representantskapet 22.6.15

Styrets leder: Alf Daniel Moen
Nestleder: Kirsten Joveig Gartland
Styremedlemmer: Dordi Haugen
Lars Peder Brekk
Marit Dille
Carl Sitter Geving
Petter Søholt
Kjell Roger Eikeset (ansattrepresentant)
  Nina Grindvik Sæternes (observatør fra ansatte)
 Varamedlemmer:
1. Jostein Hildrum
2. Merethe Lervåg
3. Kåre Aalberg
4. Karin Søraunet
Varamedlemmer fra
ansatte:
1. Sara Cornelia Greiff
2. Linn Ofstad
3. Stein Bjørnæs
4.