Styret for Museet Midt IKS valgt i representantskapet 9.4.18

Styrets leder: Alf Daniel Moen
Nestleder: Kirsten Joveig Gartland
Styremedlemmer: Andrea Nogva
Laila Elisabeth Olsen
Kjerstin Opdahl
Gunnar Hojem
Thomas Walle
Nina Grindvik Sæternes (ansattrepresentant)
  Bjørnar Sellæg (observatør fra ansatte)
 Varamedlemmer:
1. Merethe Lervåg
2. Olav Selnes
3. Brit-Agnes Buvarp
4. Knut Flåtter
Varamedlemmer fra
ansatte:
1. Linn Jeanett Ofstad
2. Tone Lise Stene
3. Jøran Toresen
4. Kjell Sørensen