Mål for Museet Midt

Forvaltning 1

  • Ta vare på anlegg, arkiv og gjenstandsmateriale.
  • Sikre høy kvalitet på båt- og bygningsvern, restaurering, tradisjonelt håndverk og materialkunnskap.
  • Drive holdningsskapende arbeid på bygningsvern.
  • Dokumentere, videreføre og formidle gamle håndverksteknikker og arbeidsprosesser.
  • Tilby betalte tjenester til fylket, kommuner og privatpersoner.
  • Sikre de verdier som Museet Midt er satt til å forvalte gjennom god forvaltning- og sikringsplaner og tiltak.

Gjennomføringen i forhold til målene er avhengig av tilgjengelige ressurser både i forhold til mennesker og økonomi.

Dokumentet kan du se her: Samlingsforvaltning i Museet Midt iks.