Mål for Museet Midt

Fornying 3

  • Ha en organisasjon som er tilpasset de utfordringer som museet står overfor.
  • Være en enda bedre samarbeidspartner overfor reiseliv- og kulturarvbasert næringsliv.
  • Bidra til attraksjonsbygging i Namdalen og herunder utnytte potensialet i overordnede planer.
  • Legge til rette for å samle alle kommunene i Namdal i Museet Midt IKS.