Mål for Museet Midt

Formidling 4

  • Sikre at formidling sikrer identitet, mangfold, refleksjon og bolyst.
  • Styrke kvaliteten, variasjonen og bredden i museets formidling.
  • Øke besøket på alle formidlingsareaer, særlig for barn og barnefamilier (Jfr. st.melding 49 og Strategisk museumsplattform for Nord-Trøndelag).
  • Formidling som bidrar til økt egeninntjening.