Museet Midt IKS skal utvikle av en ny digital formidlingsplattform for Trønderrockmuseet i Namsos. Løsningen innebærer tilpasset og kreativ gjenbruk av eksisterende innhold samt formidling av ny relevant kunnskap. Det utvikles en pilot for prosjektet, med tittelen «Det digitale verdensrommet», som skal være en interaktiv og kreativ formidling av Åge Aleksandersens tidligere skrivestue «Verdensrommet».

Konkurransegrunnlaget utdyper hva slags løsning vi søker, totalpris og frister.

For mer informasjon, kontakt prosjektkoordinator Gudrun Flatebø.