Museet Midt IKS sin direktør går av med pensjon sommeren 2017, og vi søker derfor etter ny

DIREKTØR

Museet Midt IKS er museet for Namdalen og dekker tematikken kyst, skog, utmark, byhistorie, sagbruk og kunst. Museet består av fem avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Bygdesamlinger/ubemannede museum. Dette er kunst- og kulturhistoriske museer med et regionalt ansvar for kunstfeltet i Nord-Trøndelag, et nasjonalt ansvar for det fredede Kystkulturmiljøet i fiskeværet Sør-Gjæslingan, vi har det eneste større bevarte dampsagbruket av nasjonal betydning, og et nasjonalt ansvar for norsk sagbrukshistorie. Museet hadde 41,62 årsverk fordelt på 101 ansatte siste år.

Direktørens hovedoppgave er å videreutvikle og skape en framtidsretta organisasjon som skal ivareta og drifte museal virksomhet i Namdalen. Det kreves derfor at du er visjonær og utviklingsorientert samtidig som du innehar nødvendig kompetanse og ferdigheter til å lede en kunnskapsbedrift. Strategi, utvikling, helhetstenkning, ledelse, teambygging, nettverk og relasjonsbygging er viktige områder for vår organisasjon.

Du må:
– Ha lang og bred ledererfaring
– Være en trygg, motiverende og tydelig leder
– Inneha gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft
– Ha en relevant mastergrad/hovedfagsutdannelse
– Ha en økonomisk bakgrunn i form av utdanning eller erfaring

Du bør:
– Ha museumsfaglig utdanning eller erfaring

Vi tilbyr:
– Lønn i h.t. avtale.
– Tilsetting på åremål på 6 år vurderes.
– Pensjon i KLP

Det kreves at du har god framstillingsevne i norsk og engelsk.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:
Styreleder Alf Daniel Moen tlf. 957 03 860

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes:
Museet Midt IKS, Strandgata 7, 7900 Rørvik eller via e-post [email protected]

Søknadsfrist: 28. april 2017

Om Museet Midt IKS
Museet Midt IKS eies av Vikna kommune, Namsos kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune med 25 % hver. I tillegg eies selskapet av seks kommuner med ubemanna museum; Lierne, Namsskogan, Fosnes, Nærøy, Grong og Overhalla – med en likeverdig part hver på til sammen 25 %. Administrasjonen er lagt til Rørvik, og avdelingene har tilholdssted i Namsos og Rørvik.

Kystmuseet i Nord-Trøndelag har ansvar for formidling av kyst og kystkultur gjennom 11 000 år. Her levendegjøres museet gjennom bruk av vandreteater, fortellerteater og ved at du kan bo på museum i det fredede autentiske fiskeværet Sør-Gjæslingan.
Namdalsmuseet er et tradisjonelt museum med fokus på bevaring av kulturhistorien for midtre og indre Namdal. Museet er det eldste i Museet Midt og har en stor samling av ulike kulturhistoriske gjenstander. Norsk Sagbruksmuseum er et av femten teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal betydning. Her produseres det på de gamle sagene og høvelen for å bevare og formidle kunnskap om drift av en slik gammel dampsag. Kunstmuseet Nord-Trøndelag har ansvar for formidling av visuell kunst, og har en rekke utstillinger av samtidskunst og av sine egne kunstverk. I tillegg har virksomheten to distriktskonservatorer som yter faglig bistand til seks medlemskommuner i avdelingen Bygdesamlinger/ubemanna museum.

Se museetmidt.no for nærmere informasjon om museet og om våre museumsavdelinger i hovedmenyen.