Ledige stillinger lyses ut på museenes nettsider. Se museetmidt.no for nærmere informasjon om museet og om våre museumsavdelinger i hovedmenyen.